Home

Vanaf 1993 is regelmatig onderzoek gedaan naar financiële cijfers van de GKv-kerken, de laatste jaren onder verantwoordelijkheid van het SKW.
In deze reeks van jaren kunnen op basis van representatieve financiële cijfers ontwikkelingen aangegeven worden. Plaatselijke kerken kunnen hun beleid hiermee onderbouwen of aanpassen, maar ook op landelijk niveau zijn de cijfers bruikbaar.


Ledenaantallen GKv-/NGK-kerken

In onderstaand overzicht zijn de ledenaantallen in beeld gebracht in de kaart van Nederland. Zo ziet u in één oogopslag waar in Nederland de GKv- en NGK-kerken zitten en hoe groot deze kerken zijn. Aan de rechterkant kunt u denominaties uit- of aanvinken, om bijvoorbeeld alleen de NGK-kerken op de kaart te zien. Verder kunt u het verloop door de jaren 1945-2021 zien door onder ‘Jaar’ een ander jaartal te kiezen.In onderstaande tabel ziet u de ledentallen verder gespecificeerd. Klik op de verschillende tabbladen om alle gegevens te zien. Zo vindt u ledentallen per provincie, de ledentallen in grafieken en het verloop door de jaren heen.

Financiële cijfers op basis ANBI-publicaties 
Financiële cijfers GKv-/NGK-kerken op basis van enquête 

Jaarlijks publiceert Steunpunt Kerkenwerk de notitie ‘Cijfers & Feiten’. SKW onderzoekt deze gegevens en geeft de analyse en samenvatting weer in de notitie. Hier kunt u de notities uit afgelopen jaren terugvinden.

Actueel

Zie de beschikbare cijfers over het afgelopen jaar van GKv-kerken. Cijfers & Feiten 2021 (jaren 2014-2021)

Voorgaande jaren

Zie de beschikbare cijfers van voorgaande jaren:
Cijfers & Feiten 2020
Cijfers & Feiten 2019
In 2019 is er tevens een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van GKV-kerken en NGK-kerken over 2018. Klik op onderstaande link om deze notitie te lezen.
Cijfers & Cijfers & Feiten GKV-NGK 2018, een vergelijkend onderzoek van GKV- en NGK-cijfers
Cijfers & Feiten 2018
Cijfers & Feiten 2017
Cijfers & Feiten 2015-2016
Cijfers & Feiten 2013-2014
Cijfers & Feiten 2011-2012
Cijfers & Feiten 2009-2010